STYLE SHEET
GLOBAL CSS
STYLES
ANIMATIONS
MEDIA QUERY

Trends in CEA: Efficiëntie, duurzaamheid en AI

Published on 
April 29, 2024

By Skytree's Fred van Veldhoven

In het eerste kwartaal van dit jaar ben ik door heel Europa en Noord-Amerika gereisd om evenementen te bezoeken op het gebied van Controlled Environment Agriculture (CEA). Als spreker, exposant of enthousiaste bezoeker, was ik daar namens Skytree om onze Direct Air Capture oplossingen voor CO2-levering aan CEA onder de aandacht te brengen.

Het grootste voordeel van CEA ligt in de mogelijkheid om het binnenklimaat perfect te controleren. Denk hierbij aan omgevingsvariabelen als temperatuur, vochtigheid en licht. Daarnaast is bij CEA de afhankelijkheid van pesticiden en kunstmest minder. CEA zorgt voor een ecologisch gebalanceerd landbouwsysteem om te voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel en waarbij je geen rekening hoeft te houden met de steeds extremere weersomstandigheden.

De eerste en meest positieve indicator in al mijn gesprekken was de groei van de CEA-sector. Nederland loopt al jaren voorop en had rond de eeuwwisseling al rond de 10.000+ hectare aan kassen. Inmiddels zien steeds meer landen de mogelijkheden. De totale investeringen in CEA "Start ups" in Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk alleen al hebben de 7 miljard USD bereikt, waarvan 65% gericht is op vertical farms oftewel een hightech omgeving.

"Duurzaamheid in verticale landbouw en kassen is voor ons een speerpunt," merkt David Lynn (naam veranderd) op, een kaseigenaar en teler die zijn inzichten met mij deelde op het Indoor Ag-Con evenement dit jaar in Las Vegas. Er is echter een aandachtspunt. "Om volledig duurzaam te worden zijn energie-efficiëntie en operationele optimalisatie cruciaal."

Naast groei valt dus mij ook de zoektocht naar duurzame methodes op met energie-efficiëntie voorop. Volgens een nieuw rapport van Guidehouse Insights zal de markt voor energie-efficiënte in indoor farming technologie naar verwachting groeien van $ 2,1 miljard aan inkomsten in 2023 tot $ 3,3 miljard in 2032, met een compound annual growth rate (CAGR) van 5,3%. De lessen van de afgelopen jaren tonen aan dat het van vitaal belang is om een evenwicht te vinden tussen operationele kosten en inkomsten, waarbij de eerste soms een uitdaging vormen.

Om energie-efficiëntie mogelijk moeten er over verschillende zaken nagedacht worden. Door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en CO2-voorziening op locatie, zijn telers in staat hun ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen en tegelijkertijd hun levensvatbaarheid op lange termijn te garanderen. Bovendien zorgt de vooruitgang in LED technologieën met plantenspecifieke spectra voor een betere opbrengst en tegelijkertijd wordt het energieverbruik geminimaliseerd.

Om energie efficiëntie mogelijk te maken wordt operationele efficiëntie gezien als de ruggengraat voor CEA's. Hiermee bedoelen we het stroomlijnen van processen, het optimaliseren van het gebruik en het omarmen van datagestuurde besluitvorming. Denk hierbij geautomatiseerde klimaatbeheersingssystemen tot precisie-irrigatietechnologieën, innovaties zijn er in overvloed en stellen telers in staat om opbrengsten te maximaliseren en tegelijkertijd de input te minimaliseren.

En dit is niet alleen interessant voor grote kassen ook voor kleinere kassen en verticale farms zijn er kansen. Hoewel er al heel wat producten en technologieën op de markt zijn, zijn telers het er unaniem over eens dat het gat in de kunstmatige intelligentie (AI) ligt, of in de afwezigheid ervan. Op dit moment zijn alle beschikbare technologieën gericht op historische data. De nieuwe generatie AI moet echter toekomstgericht zijn en niet alleen voorspellen op basis van historische data. Voor het toekomstgericht voorspellen wil je ook kijken naar weersvoorspellingen, energieprijzen en daarnaast ook meer gebruik maken van bladtemperatuursensoren en meer temperatuur-, licht- en vochtigheidssensoren dan voorheen.

Zoals Tisha Livingston, CEO van Infinite Acres, treffend opmerkte tijdens een CEA-evenement: "Je kunt niet iets verbeteren wat je niet meet." De integratie van AI en datagestuurde inzichten vormen de sleutel tot het optimaliseren van elk aspect van CEA-activiteiten, van irrigatie tot klimaatregeling en nog veel meer.

Als we kijken naar het landschap van de CEA van dit jaar tot nu toe, weerklinkt er één klinkende waarheid in de zalen van innovatie - duurzaamheid is niet slechts een modewoord, maar een noodzaak die de toekomst van de voedselproductie bepaalt. Er is op dit moment veel positiviteit rondom de CEA-sector resulterend in veel wereldwijde investeringen in high-tech kassen en vertical farms. Het is belangrijk om te beseffen dat het niet alleen om groei in omvang gaat; de groei moet samen gaan met een mix van innovatie, efficiëntie en zorg voor het milieu. Door dit ethos te omarmen, kunnen we niet alleen gewassen kweken, maar creëren we voor de komende generaties een toekomst waarin voedselproductie weersbestendig, regeneratieve en echt duurzaam is.

Join our newsletter
By subscribing you agree with our Privacy Policy
Thank you!
Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Featured news

Keep up with the latest in carbon capture innovation

Canadian Greenhouse Conference 2024

Decarb Connect Canada 2024

Vertical Farming World Congress 2024