STYLE SHEET
GLOBAL CSS
STYLES
ANIMATIONS
MEDIA QUERY

Direct Air Capture: doorbraak in duurzame landbouwtechnologie

Published on 
May 10, 2024

Technologieën voor CO2 uit de lucht vangen

De hele wereld moet de uitstoot van broeikasgassenverminderen. Technologieën zoals Direct Air Capture winnen aan bekendheid in deindustrie en landbouw. Deze technologie voor CO2 uit de lucht vangen is zeer belangrijk voor kassen, verticale landbouw en kassen. CO2-supplementatie verhoogt namelijk de gewasopbrengst.

Wat is Direct Air Capture?

DAC (Direct Air Capture) is een krachtige technologie die atmosferisch koolstofdioxide filterten opvangt om de gewasopbrengst te verhogen. Ook wel directe luchtvanger of CO2 vanger genoemd. Deze innovatie is van grootbelang om klimaatverandering aan te pakken en biedt een duurzame CO2-leveringvoor de landbouw. DAC erkennen als een belangrijke CO2-leverancier verandert debenadering van koolstofdioxidebeheer in de landbouwsector . En maakt de  wegvrij voor een groenere en meer zelfvoorzienendelandbouw infrastructuur.

De kostenanalyse van CO2 Circulair

Bij de kostenanalyse vergelijken we de kosten van CO2 circulair met die van traditionele CO2, dat afkomstig is van het verbranden van fossiele brandstoffen. De analyse start met het vergelijken van de basisprijs van industriële CO2 en vervolgens onderzoeken we de toekomstige economische effecten.

Huidige kosten van industrieel CO2:

●     Basisprijs: Kostenper kilogram CO2 vermenigvuldigd met het jaarlijkse gebruik.

●     Transportkosten:Jaarlijkse kosten voor CO2-levering.

●     Opslagkosten:Huurkosten voor cilinders en canisters.

●      Overige Kosten: Extra kosten, inclusief arbeid voor hetbeheer van CO2 neutrale levering.

Financiële impact van de overstap naar DAC

Overstappen vantraditionele CO2-bronnen naar Direct Air Capture-technologie vereist investeringen en een hercalculatie van de operationele kosten:

  1. De aanschaf van een DAC-systeem is een initiële investering. Het is significant, maar loont op de lange termijn. Het systeem heeft een afschrijvingswaarde van 15 jaar, passend bij het duurzame ontwerp van deze innovatieve technologie.
  2. Operationele kosten: De aanschaf is kostbaar, maar, de operationele kosten voor, met name voor elektriciteit, variëren. DAC-systemen hebben stroom nodig voor luchtcirculatie en het afvang-vrijgaveproces. Deze stroom kost ongeveer 4 kWh per kg CO2. We verwachten echter dat vooruitgang in filtertechnologie deze energievraag per kg zal verminderen.
  3. Onderhoud en Uptime: Bedrijven zoals Skytree bieden complete service- en onderhoudspakketten, die zij 'Uptime assurance' noemen. Deze pakketten dekken jaarlijkse systeemcontroles en filterwissels
  4. Cashflowvoordelen: DAC-systemen bieden bedrijven voordelen door geld vrij te maken at eerder vastzat in CO2-cilinderdeposito's en voorraadbeheer.

De rol van DAC in de gecontroleerde landbouw

CO2 is cruciaal in gecontroleerde landbouw omgevingen, zoals kassen en verticale landbouw. Het stimuleert namelijk de fotosynthese en daarmee de gewasopbrengst. Nauwkeurig beheer van CO2 stimuleert ook de plantengroei en verhoogt de landbouwproductie.

Voordelen van DAC in de landbouw:

●      Betrouwbare voorziening: Zorgt voor een consistente en gecontroleerde levering van CO2. Dit is van belang voor het optimaliseren van de gewasopbrengst.

●      Milieu-impact: Vermindert afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor CO2, wat in lijn is met de duurzaamheidsdoelen.

●      Integratie van geavanceerde technologie in traditionele landbouw: Verhoogt de productiviteit.

Vooruitkijken: de toekomst van CO2-vangst

Skytree Cumulus, de winnaar van de Greentech Concept Award, staat symbool voor de innovatie die wordt gedreven door de vraag naar duurzaamheid en efficiëntie in de technologieën voor het afvangen van CO2, met een speciale focus op Direct Air Capture. Tijdens Greentech Amsterdam tijn diverse initiatieven gepresenteerd, waaronder de mogelijkheden om DAC-systemen te integreren in de moderne landbouw. Dit benadrukt hoe deze technologieën bijdragen aan het realiseren van milieudoelstellingen.

Veelgestelde vragen

Is circulaire CO2 duurder dan CO2 uit de verbranding van fossiele brandstoffen?

DAC is duurder vanwege de hoge installatie- en operationele kosten. Maar op de lange termijn is het economischer, vooral wanneer men de brede voordelen in overweging neemt. Denk hierbij aan lagere CO2-voetafdruk en duurzame landbouw.

Hoe werkt DAC-technologie?

DAC-systemen vangen atmosferisch CO2 op via een chemisch proces. Materialen binden met CO2 terwijl de lucht er doorheen stroomt. De CO2 wordt samengeperst en bij het verwarmen van het materiaal wordt het vrijgegeven voor gebruik.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van DAC voorCO2-verrijking in de landbouw?

De voordelen omvatten betrouwbare, gecontroleerde CO2, betere gewasopbrengsten, verminderde milieu-impact, en passen daarnaast bij een duurzame landbouw.

     

Join our newsletter
By subscribing you agree with our Privacy Policy
Thank you!
Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Featured news

Keep up with the latest in carbon capture innovation

Canadian Greenhouse Conference 2024

Decarb Connect Canada 2024

Vertical Farming World Congress 2024