STYLE SHEET
GLOBAL CSS
STYLES
ANIMATIONS
MEDIA QUERY

Skytree Stratus filtert op grote schaal CO2 uit buitenlucht en biedt tuinbouwers een lokaal, onafhankelijk en duurzaam CO2 alternatief  

Published on 
March 19, 2024

Het Nederlandse Skytree heeft op de Amerikaanse Ag-Con landbouwconferentie de Stratus geïntroduceerd; een Direct Air Capture (DAC) systeem om op grote schaal CO2 te filteren uit de buitenlucht en daarna te gebruiken in de kas. De modulaire Skytree Stratus kan tot 1250 kg CO2 per systeem per dag genereren en door meerdere Stratus systemen te combineren tot een ‘Skytree Stratus Hub’ kan in iedere behoefte worden voorzien.

De Stratus filtert CO2 uit de buitenlucht en gebruikt de CO2 voor het verhogen van de gewasopbrengsten. De Stratus is beschikbaar in een hybride en volledig elektrisch uitvoering, en ontworpen om optimaal te integreren met de beschikbare energiebronnen. De Skytree Stratus Hybrid maakt naast elektriciteit ook gebruik van de beschikbare warmte van de locatie zelf, zoals geothermie of elektrische boiler, wat de behoefte aan elektriciteit vermindert. Skytree streeft ernaar het energieverbruik van de Stratus op termijn onder de 1kWh per kg gegenereerde CO2 te brengen, als gevolg van verbeterde sorbents, het materiaal waar de CO2 moleculen zich aan hechten. Deze verbeterde sorbents komen beschikbaar voor nieuwe systemen, maar ook als upgrade voor reeds geïnstalleerde systemen via het Uptime Assurance onderhoudsabonnement.

Met partners biedt Skytree ook de mogelijkheid voor lokale liquefactie van CO2. Met dit proces kan in tijden van overcapaciteit CO2 vloeibaar worden gemaakt en worden opgeslagen om tijdens de piekperiode te gebruiken.  

De Stratus is het tweede decentrale DAC-systeem dat Skytree in relatief korte tijd op de markt heeft gebracht. In het najaar van 2023 werd de Skytree Cumulus voor kleinschalige toepassingen geïntroduceerd. De Skytree Cumulus is inmiddels al op verschillende plekken ter wereld in gebruik, waaronder ook in een testopstelling bij Wageningen University & Research Center. 

"Na de succesvolle lancering van de Skytree Cumulus, introduceren we nu de grotere Stratus met leveringen die later dit jaar beginnen", zegt Rob van Straten, CEO van Skytree. "De introductie van de Stratus geeft aan dat onze aanpak aanslaat. We leveren een innovatief alternatief voor CO2 op basis van fossiele brandstoffen aan tuinbouwbedrijven. Deze bedrijven hebben of verwachten uitdagingen op het gebied van leverzekerheid en prijsstabiliteit terwijl ze gebaat zijn bij een stabiele, onafhankelijke en gegarandeerde aanvoer van CO2. Stratus biedt een betrouwbare CO2-bron voor bedrijven die hun gewasopbrengst willen verhogen en tegelijkertijd hun aanvoer willen veiligstellen én hun CO2-voetafdruk willen verkleinen.” 

Via het Uptime Assurance Guarantee programma van het bedrijf garandeert Skytree een hoge uptime. Skytree monitort de CO2-productie en het systeem. Preventief en correctief onderhoud wordt uitgevoerd om een ononderbroken werking te garanderen en upgrades worden uitgevoerd binnen het contract waarbij op termijn de capaciteit van de systemen toeneemt terwijl het energieverbruik per kg CO2 afneemt. Op deze manier stimuleert Skytree de Nederlandse glastuinbouw om deze technologie meteen in te gaan zetten, te integreren binnen hun energie landschap en ervaring op te doen met deze fossielvrije CO2 bron van de toekomst.  

Skytree
Skytree
Join our newsletter
By subscribing you agree with our Privacy Policy
Thank you!
Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Featured news

Keep up with the latest in carbon capture innovation

The Future of CO2 Supply Webinar Part 2

Join Skytree for the second webinar in our 3 part series ‘The Future of CO₂  Supply,’ to find out how Direct Air Capture (DAC) can revolutionize CO₂ enrichment for vertical farms.

Skystories: Sagar Epari, Software Manager 

Meet our software manager, Sagar Epari and learn more about his time at Skytree in our latest Skystory.

Skytree at Carbon Capture Summit Europe 2024

Join Skytree at this year's Carbon Capture Summit Europe 2024, hosted in Amsterdam on June 3rd.

Skytree at CCUS Summit Europe 2024

Join Skytree at this year's CCUS Summit Europe 2024 in Amsterdam on June 4th-5th, where the team will be exhibiting and showing off our Skytree Cumulus unit.